สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
Update: 2019-05-15 15:52:42 มีผู้เข้าชม: 294 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

ติดตามการรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2562

ติดตามการรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2562(อ้างอิงหนังสือเลขที่ ศธ.0210.29(ยพ)/3267 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2562 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

ตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำซ้อนได้ที่ http://mis.nfe.go.th/NFE-MIS/itw_conclus_report_by_province.php?Code=50&term_is=62/1&budgettyp=0
ตรวจเช็คนักศึกษาคนพิการได้ที่ http://mis.nfe.go.th/NFE-MIS/itw_report_by_province_process_cripple.php?Code=50&term_is=62/1&budgettyp=0
ตรวจเช็คนักศึกษา EP ได้ที่ http://mis.nfe.go.th/NFE-MIS/itw_report_by_province_process_ep.php?Code=50&term_is=62/1&budgettyp=0

 

 

 

ลงวันที่: 2019-05-15
โดย: ยุทธศาสตร์

 

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558