สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
Update: 2018-11-21 11:23:49 มีผู้เข้าชม: 126 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

ติดตามการรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2561

ติดตามการรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2561(อ้างอิงหนังสือเลขที่ ศธ.0210.29(ยพ)/6698 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง การรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2561 ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน2561)

 ตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำซ้อนได้ที่   http://mis.nfe.go.th/NFE-MIS/itw_conclus_report_by_province.php?Code=50&term_is=61/2&budgettyp=0          
ตรวจเช็คนักศึกษาคนพิการได้ที่ http://mis.nfe.go.th/NFE-MIS/itw_report_by_province_process_cripple.php?Code=50&term_is=61/2&budgettyp=0          
ตรวจเช็คนักศึกษา EP ได้ที่ http://mis.nfe.go.th/NFE-MIS/itw_report_by_province_process_ep.php?Code=50&term_is=61/2&budgettyp=0 

 

 

 

ลงวันที่: 2018-11-21
โดย: ยุทธศาสตร์

 

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558