สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
Update: 2018-05-21 14:33:39 มีผู้เข้าชม: 443 ครั้ง
พิมพ์หน้านี้

 

ติดตามการรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2561

ติดตามการรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2561(อ้างอิงหนังสือเลขที่ ศธ.0210.29(ยพ)/2679 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง การรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2561 ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561)

 ตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำซ้อนได้ที่    http://mis.nfe.go.th/NFE- MIS/itw_conclus_report_by_province.php? Code=50&term_is=61/1&budgettyp=0
ตรวจเช็คนักศึกษาคนพิการได้ที่   http://mis.nfe.go.th/NFE- MIS/itw_report_by_province_process_cripple.php? Code=50&term_is=61/1&budgettyp=0          
ตรวจเช็คนักศึกษา EP ได้ที่  
http://mis.nfe.go.th/NFE- MIS/itw_report_by_province_process_ep.php? Code=50&term_is=61/1&budgettyp=0 

 

 

 

ลงวันที่: 2018-05-21
โดย: ยุทธศาสตร์

 

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558