สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
ข้อมูล บุคคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

บุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 933 คน

1.

ข้าราชการ
 - ผู้บริหารการศึกษา
 - ผู้บริหารสถานศึกษา
 - ครู
 - บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(2)
 - ข้าราชการพลเรือนสามัญ


2
25
38
7
2


  คน
  คน
  คน
  คน
  คน

2.

ลูกจ้างประจำ

13

  คน

3.

พนักงานราชการ 
 - เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัด
 - ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
 - ครู กศน.ตำบล


14
407
204


  คน
  คน
  คน

4.

ลูกจ้างชั่วคราว
 
- ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
 - ครูอาสาสมัคร โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)


9
128


  คน
  คน

5.

อัตราจ้างเหมา
 
- ครูโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเร่ร่อน
 - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 - เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 - พนักงานบริการ


2
44
29
9


  คน
  คน
  คน
  คน

ปรับปรุงเมื่อ 01 มีนาคม 2557


 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558