สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      แบบฟอร์มและคำขอ
 
 
1 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [2018-09-26]อ่าน:[192]
2 ด่วนที่สุด! แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2561) [2018-03-12]อ่าน:[427]
3 การประเมินพนักงานราชการ [2018-01-30]อ่าน:[601]
4 หนังสือมอบอำนาจ [2017-06-05]อ่าน:[603]
5 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. [2017-05-30]อ่าน:[464]
6 แบบใบลาอุปสมบท [2016-12-02]อ่าน:[509]
7 ด่วนที่สุด! ฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ [2017-10-18]อ่าน:[994]
8 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน [2016-07-08]อ่าน:[1126]
9 แบบขอหนังสือรับรองการปฏฺิบัติงาน [2016-04-25]อ่าน:[823]
10 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้ [2015-09-14]อ่าน:[1286]
11 แบบขอปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา(ย้ายพนักงานราชการ) [2015-07-10]อ่าน:[1826]
12 สัญญายืมเงิน [2015-06-24]อ่าน:[1021]
13 แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน(พนักงานราชการ) [2015-06-23]อ่าน:[1239]
14 แบบรายงานสารสนเทศผู้รับบริการการศึกษาของสถานศึกษา กศน. [2015-06-22]อ่าน:[1708]
15 แบบใบลาพักผ่อน จังหวัด [2015-01-01]อ่าน:[845]
16 แบบใบลาพักผ่อน [2015-01-01]อ่าน:[1159]
17 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [2015-01-01]อ่าน:[948]
18 แบบขอโอนย้ายข้าราชการ [2015-01-01]อ่าน:[1066]
19 คำขอมีบัตรประจำตัว [2015-01-01]อ่าน:[1171]
20 แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [2015-01-01]อ่าน:[752]
21 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการ) [2015-01-01]อ่าน:[1037]
22 แบบประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการ) [2015-01-01]อ่าน:[1125]
23 แบบประเมินข้าราชการ 38 ค.(2) (บรรณารักษ์) [2015-01-01]อ่าน:[879]
24 แบบมอบหมายงานและการประเมินลูกจ้างประจำ [2015-01-01]อ่าน:[916]
25 แบบรายงานวันลา [2015-01-01]อ่าน:[892]
26 บันทึกข้อความ-เบิกค่าเดินทางไปราชการ [2015-01-01]อ่าน:[1197]
จำนวนทั้งหมด 26 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558