สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      รายงานการประชุมประจำเดือน
 
 
1 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 62 [2019-10-11]อ่าน:[50]
2 รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562 [2019-09-19]อ่าน:[67]
3 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [2019-08-13]อ่าน:[67]
4 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562 [2019-07-08]อ่าน:[53]
5 รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562 [2019-05-02]อ่าน:[107]
6 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [2019-04-09]อ่าน:[108]
7 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 [2019-03-12]อ่าน:[111]
8 รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 [2019-02-04]อ่าน:[158]
9 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [2019-01-30]อ่าน:[139]
10 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561 [2019-01-30]อ่าน:[134]
11 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 [2019-01-10]อ่าน:[157]
12 รายงานประชุมประจำเดือน เมษยน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[343]
13 รายงานประชุมประจำเดือน เมษายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[357]
14 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [0000-00-00]อ่าน:[507]
15 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560 [2017-11-22]อ่าน:[525]
16 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 [2017-10-24]อ่าน:[541]
17 รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 [2017-09-15]อ่าน:[560]
18 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 [2017-07-25]อ่าน:[568]
19 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [2017-06-26]อ่าน:[617]
20 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 [2017-05-19]อ่าน:[718]
21 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[685]
22 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [0000-00-00]อ่าน:[653]
23 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[808]
24 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2559 [2016-11-15]อ่าน:[794]
25 รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559 [0000-00-00]อ่าน:[781]
26 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [0000-00-00]อ่าน:[793]
27 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559 [0000-00-00]อ่าน:[895]
28 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [2016-06-20]อ่าน:[798]
29 รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2559 [2016-05-26]อ่าน:[961]
30 รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559 [2559-04-29]อ่าน:[865]
31 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [2016-03-21]อ่าน:[1010]
32 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 [2016-02-25]อ่าน:[927]
33 รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558 [2016-01-19]อ่าน:[861]
34 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [2015-12-23]อ่าน:[932]
35 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 [2015-12-15]อ่าน:[884]
36 รายงานการประชุม กันยายน 2558 [2015-10-15]อ่าน:[916]
37 รายงานการประชุม สิงหาคม 2558 [2015-09-15]อ่าน:[884]
38 รายงานการประชุม กรกฎาคม 2558 [2015-08-17]อ่าน:[1103]
39 รายงานการประชุม มิถุนายน 2558 [2015-07-20]อ่าน:[1033]
40 รายงานการประชุม พฤษภาคม 2558 [2015-06-22]อ่าน:[985]
41 รายงานการประชุม เมษายน 2558 [2015-04-30]อ่าน:[990]
42 รายงานการประชุม มีนาคม 2558 [2015-03-31]อ่าน:[984]
43 รายงานการประชุม กุมภาพันธ์ 2558 [2015-04-07]อ่าน:[1081]
44 รายงานการประชุม มกราคม 2558 [2015-02-19]อ่าน:[1046]
45 รายงานการประชุม ธันวาคม 2557 [2014-12-26]อ่าน:[1115]
46 รายงานการประชุม พฤศจิกายน 2557 [2014-11-28]อ่าน:[1042]
47 รายงานการประชุม ตุลาคม 2557 [2014-10-31]อ่าน:[1011]
48 รายงานการประชุม กันยายน 2557 [2014-09-29]อ่าน:[1003]
จำนวนทั้งหมด 48 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558