สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      รายงานการประชุมประจำเดือน
 
 
1 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562 [2019-07-08]อ่าน:[19]
2 รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562 [2019-05-02]อ่าน:[71]
3 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [2019-04-09]อ่าน:[73]
4 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 [2019-03-12]อ่าน:[79]
5 รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 [2019-02-04]อ่าน:[118]
6 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [2019-01-30]อ่าน:[98]
7 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561 [2019-01-30]อ่าน:[99]
8 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 [2019-01-10]อ่าน:[118]
9 รายงานประชุมประจำเดือน เมษยน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[304]
10 รายงานประชุมประจำเดือน เมษายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[314]
11 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [0000-00-00]อ่าน:[358]
12 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560 [2017-11-22]อ่าน:[373]
13 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 [2017-10-24]อ่าน:[374]
14 รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 [2017-09-15]อ่าน:[403]
15 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 [2017-07-25]อ่าน:[428]
16 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [2017-06-26]อ่าน:[456]
17 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 [2017-05-19]อ่าน:[539]
18 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[515]
19 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [0000-00-00]อ่าน:[504]
20 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[661]
21 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2559 [2016-11-15]อ่าน:[638]
22 รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2559 [0000-00-00]อ่าน:[620]
23 รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559 [0000-00-00]อ่าน:[622]
24 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [0000-00-00]อ่าน:[644]
25 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559 [0000-00-00]อ่าน:[739]
26 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [2016-06-20]อ่าน:[657]
27 รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2559 [2016-05-26]อ่าน:[793]
28 รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559 [2559-04-29]อ่าน:[716]
29 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [2016-03-21]อ่าน:[853]
30 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 [2016-02-25]อ่าน:[778]
31 รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2558 [2016-01-19]อ่าน:[711]
32 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [2015-12-23]อ่าน:[759]
33 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558 [2015-12-15]อ่าน:[729]
34 รายงานการประชุม กันยายน 2558 [2015-10-15]อ่าน:[751]
35 รายงานการประชุม สิงหาคม 2558 [2015-09-15]อ่าน:[746]
36 รายงานการประชุม กรกฎาคม 2558 [2015-08-17]อ่าน:[951]
37 รายงานการประชุม มิถุนายน 2558 [2015-07-20]อ่าน:[880]
38 รายงานการประชุม พฤษภาคม 2558 [2015-06-22]อ่าน:[827]
39 รายงานการประชุม เมษายน 2558 [2015-04-30]อ่าน:[859]
40 รายงานการประชุม มีนาคม 2558 [2015-03-31]อ่าน:[822]
41 รายงานการประชุม กุมภาพันธ์ 2558 [2015-04-07]อ่าน:[933]
42 รายงานการประชุม มกราคม 2558 [2015-02-19]อ่าน:[896]
43 รายงานการประชุม ธันวาคม 2557 [2014-12-26]อ่าน:[965]
44 รายงานการประชุม พฤศจิกายน 2557 [2014-11-28]อ่าน:[881]
45 รายงานการประชุม ตุลาคม 2557 [2014-10-31]อ่าน:[852]
46 รายงานการประชุม กันยายน 2557 [2014-09-29]อ่าน:[861]
จำนวนทั้งหมด 46 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558