สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
1 ประกาศประกวดราคาเช่ารถเพื่อใช้ในราชการ ด้วยวิธัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) [2018-11-15]อ่าน:[3]
2 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ให้สถานศึกษาในสังกัดใช้ในการปฏิบัติราชการ ด้วยวิธี (E-bidding) [2018-10-17]อ่าน:[23]
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์สำหรับจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 2 [2018-09-12]อ่าน:[26]
4 ด่วนที่สุด! ประกาศการประกวดราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์สำหรับจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กศน.อำเภออมก๋อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) [2018-08-31]อ่าน:[36]
5 ราคากลางจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำนักงานกศน.อำเภออมก๋อย [2018-07-17]อ่าน:[58]
6 ราคากลางซื้อวัสดุซ่อมแซม ศศช. กศน.แม่แจ่ม [2018-07-16]อ่าน:[50]
7 ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภออมก๋อย [2018-07-11]อ่าน:[37]
8 ราคากลางซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.อำเภออมก๋อย [2018-07-11]อ่าน:[47]
9 ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภออมก๋อย [2018-07-11]อ่าน:[45]
10 ราคากลางการจัดจ้างสื่อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภอดอยสะเก็ด [2018-07-11]อ่าน:[20]
11 ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน รายวิชาบังคับ และวิชาเลือกบังคับ ภาคเรียน 1/2561 กศน.อำเภอฝาง [2018-07-11]อ่าน:[28]
12 ีราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2561 กศน.อำเภอเมือง [2018-07-06]อ่าน:[31]
13 ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภอสันทราย [2018-07-03]อ่าน:[17]
14 ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนวิชาเลือกบังคับ ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภอสันกำแพง [2018-07-03]อ่าน:[26]
15 ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภอแม่แจ่ม [2018-06-26]อ่าน:[24]
16 ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียนเพื่อการใช้ในการจัดการเรียนการสอน กศน.อำเภออมก๋อย [2018-05-31]อ่าน:[38]
17 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภอเชียงดาว [2018-05-30]อ่าน:[58]
18 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภออมก่อย [2018-05-21]อ่าน:[67]
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์สำหรับจัดการศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย [2018-04-19]อ่าน:[79]
20 ประกาศการประกวดราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์สำหรับจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) [2018-04-04]อ่าน:[85]
21 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือพื้นที่ปลูกฝิ่น อำเภออมก๋อย [2018-03-26]อ่าน:[84]
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบ้านพัก สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธี e-bidding [2018-02-26]อ่าน:[85]
จำนวนทั้งหมด 22 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558