สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา 4 หล้ง สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) [2019-03-19]อ่าน:[3]
2 ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา (๔ หลัง) สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2019-03-12]อ่าน:[5]
3 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหลังคาสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ [2019-03-12]อ่าน:[5]
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562 [2019-02-04]อ่าน:[26]
5 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 /2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2019-01-22]อ่าน:[38]
6 ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561 [2019-01-22]อ่าน:[34]
7 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุซ่อมแซม ศศช. กศน.อำเภอแม่แจ่ง [2019-01-02]อ่าน:[39]
8 ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียน ที่ 2/2561 อำเภอแม่แจ่ม [2018-12-26]อ่าน:[43]
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [2018-12-12]อ่าน:[44]
10 ประกาศประกวดราคาเช่ารถเพื่อใช้ในราชการ ด้วยวิธัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) [2018-11-15]อ่าน:[67]
จำนวนทั้งหมด 10 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558