สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      ข่าวฝากประกาศและประชาสัมพันธ์
 
 
1 สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูนรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป [2019-10-16]อ่าน:[17]
2 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 [2019-10-07]อ่าน:[11]
3 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 [2019-10-07]อ่าน:[7]
4 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 [2019-09-05]อ่าน:[32]
5 ประกาศผลรางวัล กศน.เกียรติยศ ประจำปี 2561 [2019-08-21]อ่าน:[34]
6 การคัดเลือกรางวัลครุสดุดี ประจำปี 2562 [2019-08-21]อ่าน:[19]
7 ประกาศผลการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นระดับประเทศ ปี2561 [2019-07-12]อ่าน:[31]
8 การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 [0000-00-00]อ่าน:[73]
9 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 25662 [2019-08-07]อ่าน:[9]
10 ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [2019-07-28]อ่าน:[18]
11 เสนอประวัติผลงาน รางวัลเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2563 [2019-07-01]อ่าน:[19]
12 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2562 [2019-07-08]อ่าน:[19]
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-06-05]อ่าน:[2074]
14 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-06-04]อ่าน:[44]
15 งานสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยาภาพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา [2019-05-30]อ่าน:[444]
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ [2019-05-28]อ่าน:[2979]
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-05-15]อ่าน:[3850]
18 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 [2019-05-07]อ่าน:[52]
19 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-04-30]อ่าน:[9551]
20 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25662 [2019-04-04]อ่าน:[60]
21 “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ 2562 [2019-03-25]อ่าน:[123]
22 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน [2019-03-19]อ่าน:[110]
23 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [2019-03-18]อ่าน:[74]
24 ผังการออกข้อสอบ (ฉบับปรับปรุงใช้ 2/61) [2019-03-14]อ่าน:[88]
25 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 [0000-00-00]อ่าน:[102]
26 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 [2019-01-08]อ่าน:[95]
27 แบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ [2019-01-02]อ่าน:[135]
28 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2561 [2018-12-04]อ่าน:[109]
29 สรุปรายละเอียดโครงการและกิจกรรมปีงบ62 [2018-11-13]อ่าน:[188]
30 รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาหลักสตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [2018-11-07]อ่าน:[109]
31 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2561 [2018-11-05]อ่าน:[98]
32 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 [0000-00-00]อ่าน:[126]
33 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[114]
34 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 [2018-09-05]อ่าน:[127]
35 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล [2018-08-09]อ่าน:[761]
36 รายงานงบทดลองประจำเดือนกค [2018-08-07]อ่าน:[135]
37 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 4 รางวัล [2018-07-12]อ่าน:[140]
38 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 [2018-07-03]อ่าน:[96]
39 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [2018-06-07]อ่าน:[150]
40 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[171]
41 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 [0000-00-00]อ่าน:[200]
42 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [0000-00-00]อ่าน:[162]
43 การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302 และแบบสอบถามความพึงพอใจ [2018-03-05]อ่าน:[831]
44 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู กพด. [2018-02-12]อ่าน:[561]
45 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 [0000-00-00]อ่าน:[182]
46 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[120]
47 หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [2018-01-16]อ่าน:[204]
48 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [2017-12-06]อ่าน:[117]
49 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 [2017-12-06]อ่าน:[155]
50 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [2017-11-21]อ่าน:[376]
51 รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน. [2017-11-13]อ่าน:[146]
52 การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 [2017-11-10]อ่าน:[222]
53 รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [2017-10-12]อ่าน:[212]
54 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[155]
55 ขอเชิญประชุม [2017-09-19]อ่าน:[237]
56 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2017-09-14]อ่าน:[386]
57 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[220]
58 รายงานสงป.301,สงป.302 และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนสิงหาคม2560 [2017-08-28]อ่าน:[261]
59 ขอความร่วมมือในการคัดเลือกครูดีเด่นเพื่อรับ "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" [2017-08-21]อ่าน:[230]
60 ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2017-08-16]อ่าน:[184]
61 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[187]
62 ด่วนที่สุด! คู่มือการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [2017-08-01]อ่าน:[142]
63 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [2017-07-26]อ่าน:[156]
64 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[195]
65 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 [2017-06-23]อ่าน:[275]
66 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[233]
67 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[238]
68 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2560 [2017-04-03]อ่าน:[248]
69 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ [2017-03-09]อ่าน:[345]
70 ข้อมูลผู้มีสิทธิและผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ [2017-02-28]อ่าน:[378]
71 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2560 [0000-00-00]อ่าน:[451]
72 แผนที่แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล [2017-02-22]อ่าน:[428]
73 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [2016-12-28]อ่าน:[298]
74 รายละเอียดการสำรวจสุขภาพช่องปาก ผู้เคยรับบริการทันตกรรมจากหน่วยบริการทันตกรรมฯ พอ.สว. [2016-11-11]อ่าน:[300]
75 เชิญชวนรับชม รายการชุด "สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ" จำนวน 18 ตอน [2016-08-03]อ่าน:[470]
76 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2559 [2016-08-01]อ่าน:[713]
77 เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย [2016-07-27]อ่าน:[581]
78 เผยแพร่ งานการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง"การยื่นขอเอกสารหรือหลักฐานทางการศึกษา" [2016-06-27]อ่าน:[2027]
79 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน [2016-06-24]อ่าน:[1588]
80 ผังการออกข้อสอบ 5 สาระ [2016-06-10]อ่าน:[582]
81 แผนการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2559 และคำอธิบายรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า 3 ระดับ [2016-05-12]อ่าน:[1031]
82 รายละเอียดโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1-2 [2016-05-10]อ่าน:[678]
83 Echo English แอพฯ สอนภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย [2016-04-01]อ่าน:[1457]
84 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online [2016-04-01]อ่าน:[687]
85 ป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ [2016-04-01]อ่าน:[998]
86 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2016-03-29]อ่าน:[371]
87 links เว็บไซต์ กศน.ตำบล [2016-03-29]อ่าน:[505]
88 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2016-03-24]อ่าน:[331]
89 หนังสือเสริมชุด รู้ทันภัยพิบัติ เรื่องรับมือภัยแล้ง [2016-03-22]อ่าน:[596]
90 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2016-03-15]อ่าน:[388]
91 รวมข่าวประชาสัมพันธ์ งาน กพด. 2559 [2015-12-24]อ่าน:[3438]
92 รายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 [2015-12-04]อ่าน:[654]
93 ด่วนที่สุด! เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ปี 2558 ที่ ศธ 0210.29(กอ)/4687 [2015-08-07]อ่าน:[488]
94 เอกสารที่เกี่ยวข้อง : การจัดทำกระบวนงาน/คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [2015-08-03]อ่าน:[906]
จำนวนทั้งหมด 94 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558