สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
http://cmi.nfe.go.th + กศน. + สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
 
รายงานการประชุม ประจำเดือน
รายงานข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ และ โปรแกรม
แบบฟอร์ม และ คำขอ
 
 
      ข่าวฝากประกาศและประชาสัมพันธ์
 
 
1 ประกาศผลรางวัล กศน.เกียรติยศ ประจำปี 2561 [2019-08-21]อ่าน:[6]
2 การคัดเลือกรางวัลครุสดุดี ประจำปี 2562 [2019-08-21]อ่าน:[0]
3 ประกาศผลการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นระดับประเทศ ปี2561 [2019-07-12]อ่าน:[4]
4 การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 [0000-00-00]อ่าน:[17]
5 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 25662 [2019-08-07]อ่าน:[4]
6 ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [2019-07-28]อ่าน:[14]
7 เสนอประวัติผลงาน รางวัลเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2563 [2019-07-01]อ่าน:[15]
8 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2562 [2019-07-08]อ่าน:[16]
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-06-05]อ่าน:[1930]
10 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-06-04]อ่าน:[35]
11 งานสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยาภาพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา [2019-05-30]อ่าน:[396]
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ [2019-05-28]อ่าน:[2893]
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-05-15]อ่าน:[3761]
14 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 [2019-05-07]อ่าน:[46]
15 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ [2019-04-30]อ่าน:[9384]
16 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 25662 [2019-04-04]อ่าน:[58]
17 “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ 2562 [2019-03-25]อ่าน:[107]
18 ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน [2019-03-19]อ่าน:[96]
19 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [2019-03-18]อ่าน:[55]
20 ผังการออกข้อสอบ (ฉบับปรับปรุงใช้ 2/61) [2019-03-14]อ่าน:[77]
21 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 [0000-00-00]อ่าน:[93]
22 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 [2019-01-08]อ่าน:[75]
23 แบบเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ [2019-01-02]อ่าน:[106]
24 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2561 [2018-12-04]อ่าน:[97]
25 สรุปรายละเอียดโครงการและกิจกรรมปีงบ62 [2018-11-13]อ่าน:[165]
26 รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาหลักสตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [2018-11-07]อ่าน:[102]
27 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม2561 [2018-11-05]อ่าน:[77]
28 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 [0000-00-00]อ่าน:[103]
29 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[101]
30 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 [2018-09-05]อ่าน:[107]
31 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล [2018-08-09]อ่าน:[732]
32 รายงานงบทดลองประจำเดือนกค [2018-08-07]อ่าน:[127]
33 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 4 รางวัล [2018-07-12]อ่าน:[131]
34 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 [2018-07-03]อ่าน:[89]
35 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [2018-06-07]อ่าน:[134]
36 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 [0000-00-00]อ่าน:[155]
37 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 [0000-00-00]อ่าน:[181]
38 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [0000-00-00]อ่าน:[152]
39 การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ สงป.301 และ สงป.302 และแบบสอบถามความพึงพอใจ [2018-03-05]อ่าน:[826]
40 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู กพด. [2018-02-12]อ่าน:[554]
41 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 [0000-00-00]อ่าน:[170]
42 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[115]
43 หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [2018-01-16]อ่าน:[198]
44 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [2017-12-06]อ่าน:[108]
45 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 [2017-12-06]อ่าน:[148]
46 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [2017-11-21]อ่าน:[358]
47 รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน. [2017-11-13]อ่าน:[137]
48 การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ผู้สมัครเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 [2017-11-10]อ่าน:[217]
49 รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [2017-10-12]อ่าน:[202]
50 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[150]
51 ขอเชิญประชุม [2017-09-19]อ่าน:[229]
52 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2017-09-14]อ่าน:[353]
53 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[211]
54 รายงานสงป.301,สงป.302 และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำเดือนสิงหาคม2560 [2017-08-28]อ่าน:[240]
55 ขอความร่วมมือในการคัดเลือกครูดีเด่นเพื่อรับ "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" [2017-08-21]อ่าน:[219]
56 ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ [2017-08-16]อ่าน:[181]
57 งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[181]
58 ด่วนที่สุด! คู่มือการฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [2017-08-01]อ่าน:[139]
59 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ [2017-07-26]อ่าน:[152]
60 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[181]
61 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 [2017-06-23]อ่าน:[268]
62 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [0000-00-00]อ่าน:[231]
63 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 [0000-00-00]อ่าน:[226]
64 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2560 [2017-04-03]อ่าน:[244]
65 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ [2017-03-09]อ่าน:[338]
66 ข้อมูลผู้มีสิทธิและผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ [2017-02-28]อ่าน:[374]
67 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2560 [0000-00-00]อ่าน:[441]
68 แผนที่แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล [2017-02-22]อ่าน:[417]
69 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [2016-12-28]อ่าน:[290]
70 รายละเอียดการสำรวจสุขภาพช่องปาก ผู้เคยรับบริการทันตกรรมจากหน่วยบริการทันตกรรมฯ พอ.สว. [2016-11-11]อ่าน:[296]
71 เชิญชวนรับชม รายการชุด "สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ" จำนวน 18 ตอน [2016-08-03]อ่าน:[454]
72 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2559 [2016-08-01]อ่าน:[706]
73 เอกสารแผ่นพับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย [2016-07-27]อ่าน:[572]
74 เผยแพร่ งานการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง"การยื่นขอเอกสารหรือหลักฐานทางการศึกษา" [2016-06-27]อ่าน:[1973]
75 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน [2016-06-24]อ่าน:[1576]
76 ผังการออกข้อสอบ 5 สาระ [2016-06-10]อ่าน:[578]
77 แผนการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2559 และคำอธิบายรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า 3 ระดับ [2016-05-12]อ่าน:[1019]
78 รายละเอียดโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1-2 [2016-05-10]อ่าน:[663]
79 Echo English แอพฯ สอนภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย [2016-04-01]อ่าน:[1437]
80 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online [2016-04-01]อ่าน:[681]
81 ป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ [2016-04-01]อ่าน:[991]
82 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2016-03-29]อ่าน:[358]
83 links เว็บไซต์ กศน.ตำบล [2016-03-29]อ่าน:[500]
84 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2016-03-24]อ่าน:[326]
85 หนังสือเสริมชุด รู้ทันภัยพิบัติ เรื่องรับมือภัยแล้ง [2016-03-22]อ่าน:[588]
86 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ส่วนภูมิภาค) [2016-03-15]อ่าน:[384]
87 รวมข่าวประชาสัมพันธ์ งาน กพด. 2559 [2015-12-24]อ่าน:[3419]
88 รายชื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 [2015-12-04]อ่าน:[648]
89 ด่วนที่สุด! เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ปี 2558 ที่ ศธ 0210.29(กอ)/4687 [2015-08-07]อ่าน:[478]
90 เอกสารที่เกี่ยวข้อง : การจัดทำกระบวนงาน/คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [2015-08-03]อ่าน:[899]
จำนวนทั้งหมด 90 ข้อมูล
page: [1]
   

 

Website http://cmi.nfe.go.th
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 157 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-121177 , 053-121181
โทรสาร 053-121179
กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ | 2558